Daňová optimalizace, státní podpora

Daňová optimalizace a získávání státní podpory

Ve spolupráci vašimi a místními daňovými profesionály a experty můžeme poradit v:

 • Určení nejvýhodnějšího řešení investice z daňového hlediska.
 • Posouzení a získání státních daňových úlev a stavebních bonusů.


Státní podpora

1. Daňová úleva "Superbonus"

110% odpočtu vynaložených nákladů na realizaci stavebních zásahů zaměřených na energetickou úspornost a statickou konsolidaci nebo snížení seismického rizika budov (včetně fotovoltaických systémů a infrastruktury pro nabíjení elektromobilů).


Superbonus se týká zejména staveb:

1) do 31. prosince 2025 v následujícím rozsahu

 • 110 % na výdaje vynaložené do 31. prosince 2023 / 70 % na náklady vynaložené v roce 2024 / 65 % na náklady vynaložené v roce 2025
 • pro SVJ a fyzické osoby, mimo podnikatelské provozovny, pro zásahy na budovách sestávajících ze dvou až čtyř nemovitých jednotek v katastru, a to i ve vlastnictví jednoho vlastníka nebo ve spoluvlastnictví více fyzických osob


2) do 31. prosince 2022 (se srážkou 110 %) u stavebních zásahů fyzických osob na rodinných domech za předpokladu, že k 30. červnu 2022 byly provedeny práce alespoň ve 30 % z celkového zásahu


Je možné zvolit zálohový příspěvek ve formě:

 1. slevy uplatněné dodavateli zboží či služeb nebo (objednatel postoupí pohledávku na odpočet)
 2. připsání kreditu odpovídajícího dlužnému odpočtu (zhotovitel postoupí pohledávku na zaplaceni)

Pohledávka se dá postoupit bankám.


2. Daňová úleva “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” - rekonstrukce

Daňová úleva na stavební úpravy umožňuje srážku z daně z příjmu ve výši 36 % nákladů vynaložených do 31. prosince 2024, a to až do výše 48 000 EUR. Tento odpočet musí být rozdělen do 10 stejných ročních splátek.

Existuje také možnost postoupení pohledávky nebo připsání kreditu. Tato daňová úleva platí pro individuální podnikatele pouze u nemovitostí, které nejsou součástí jejich podnikatelské činnosti.


3. Daňová úleva "BONUS ENERGIA" - energetická úspora

Dotace spočívá v odpočtu z daně z příjmu při provádění stavebních zásahů, které zvyšují úroveň energetické účinnosti stávajících budov, například snížení energetických nároků na vytápění, zateplení budovy, instalace solárních panelů apod.


Srážky jsou rozděleny do 10 ročních splátek ve stejné výši.


Nezbytnou podmínkou pro získání dotace je, aby zásahy byly prováděny na stávajících nemovitostních jednotkách a budovách jakékoli katastrální kategorie, včetně těch, které slouží k podnikání.


U většiny dotací činí výše 65 %, u ostatních je to 50 %.


4. Daňová úleva "PRIMA CASA" - PRVNÍ DOMOV

Dotace na nákup "prvního bydlení" je udělena za následujících podmínek:


 1. Budova se nachází v obci, kde má kupující své bydliště nebo sídlo (nebo hodlá zřídit)
 2. Kupující není vlastníkem jiné nemovitosti ve stejné obci
 3. Kupující nepožádal o výhody PRIMA CASA pro jinou nemovitost na území celého státu


A. Nákupy od soukromé osoby (nebo od společnosti osvobozené od DPH):

 • Registrační daň ve výši 2 % místo 9 %


B. Pokud je prodávající společnost podléhající DPH:

 • DPH ve výši 4 % namísto 10 %


Tato úleva se nevztahuje na nákup luxusních nemovitostí.

Zpět na přehled klíčových služeb