Právní a technická pomoc ve fázi nákupu

Právní jistota na prvním místě

Chybou mnoha lidí při uzavírání smluv v oblasti nemovitostí, a to v Italii i kdekoli jinde, je, že se na právníka specializujícího se na nemovitosti obrátí až poté, co je pozdě.


Koupě nemovitosti, zejména pokud se jedná o velmi staré budovy ve venkovských oblastech, které někdy v průběhu let prošly četnými rekonstrukcemi a úpravami, vyžaduje zvláštní pozornost a důkladnou kontrolu.


Potřeba preventivní právní pomoci již od fáze vyjednávání vzniká proto, aby bylo možné:


 • vyhnout se podpisu závazných dokumentů s právními účinky, které nejsou do hloubky známy
 • vyhnout se majetkovým soudním sporům (nákladné, stresující, riskantní)
 • vyhnout se nedostatečné spolehlivosti některých prodejců a realitních operátorů
 • Vyhnout se po nákupu nemovitosti velkým nepředvídaným nákladům na dosažení compliance ) s právními předpisy.

Poznámka: "Compliance" je anglický výraz a v češtině bychom použili překlad "dodržování právních předpisů" nebo "splnění právních požadavků".

Proto pevně doporučujeme a jsme schopní nabídnout asistenci s následujícím postupem:

Fáze A: Due Diligence

1. Právnická DD


 • Posouzení objektu ze strany právníka
 • Posouzení a případné zajištění nezbytných titulů
 • Prozkoumání evidence registru nemovitostí / registru hypoték / dalších evidencí
 • Zjištění a posouzení případného administrativního řízení týkajícího se nemovitosti
 • Posouzení právnicko-stavebního stavu nemovitosti (stavební povolení, ohlášení atd.)
 • Případný návrh na případné řešení atd.


2. Technická DD


 • Prohlídka nemovitosti ze strany důvěryhodného technika
 • Posouzení souladu stavajícího stavu s katastrální a urbanistickou evidencí
 • Zjištění přítomnosti nutných povolení a autorizací
 • Zjištění napojení na služby a stav inženýrské sítě

Fáze B: Realizace nákupu

 1. Stanovení postupu nákupu a případně podpis rezervační smlouvy
 2. Podpis Smlouvy o smlouvě budoucí (pokud vhodné) a následně kupní smlouvy u notáře
 3. Zajištění notáře
 4. Zastupování při jednání s agenturou a prodejci
 5. Zastupování u notáře (plná moc)K tomu jsme schopni prostřednictvím místních profesionálů Vám zajistit:

 1. Kontakt na banku pro získání úvěru
 2. Posouzení možnosti získání státní dotace
 3. Posouzení daňové optimalizace ve spolupráci s místním daňovým poradcem
 4. Případně Due Diligence na místní společnosti v případě, že by se jednalo o nákup podniku
 5. Pojištění


Zpět na přehled klíčových služeb