Můj příběh

Matteo Scardicci

Narodil jsem se a vyrostl ve Florencii. Během čtvrtého ročníku na Liceo Scientifico G. Castelnuovo jsem měl díky iniciativě svého učitele filozofie, který zorganizoval kulturní výměnu studentů s Gymnáziem Na Pražačce v Praze, možnost nejen poznat Prahu roku 1989, ale také navštívit zemi tehdejšího socialistického bloku, což v té době nebylo pro italské studenty vůbec běžné.


Po ukončení studia práv na univerzitě ve Florencii jsem se v roce 1996 přestěhoval s rodinou do Prahy. Svou kariéru v oblasti práva jsem zahájil v přidružené firmě Rödl & Partner, kde jsem vedl italskou sekci pečující o investory v oblasti nemovitostí. 

Tím jsem měl možnost naučit se česky, poznat českou kulturu a tím se více přiblížit jak lidem v běžném životě, tak svým klientům.


Cesta ke snům

V roce 2002 jsem se stal autorem komentovaného překladu do italštiny úpravy obchodních společností dle českého práva.

V letech 2003-2005 jsem působil jako člen představenstva Smíšené italsko-české obchodní komory (Camera di Commercio Italo Ceca - CAMIC).


Od roku 2007 jsem přibližně 10 let působil jako podnikový právník v nadnárodních společnostech v oblasti IT a finančních služeb. Rovněž jsem spolupracoval s významnými developery v Praze a poskytoval právní služby.


Nezanedbával jsem ani odborné vzdělání. V roce 2018 jsem získal magisterský titul v oboru IT a práva duševního vlastnictví na Georg-August University v dolnosaském Göttingenu a diplom TOLES v právnické angličtině.


Po mém návratu do Florencie v roce 2019, jsem začal spolupracovat se zavedenou advokátní kanceláří Caretti Tagliaferri Studio Legale, zabývající se správním a stavebním právem a poskytující poradenství investorům a klientům podnikajícím v oblasti cestovního ruchu.


Jako rodilý Toskánec považuji města, venkov a přírodní krásy střední Itálie za místa stvořená ke skvělé rekreaci a současně i výborné investici. Z tohoto důvodu bych rád poskytl svoji znalost regionů a zkušenosti v oboru nemovitostí.


Hovořím plynně anglicky, česky a pasivně rozumím francouzsky.

Bydlím ve Florencii, ale mám druhou kancelář v Praze, kde často pomáhám klientům.Dokážu dotlačit i váš projekt k cíli

 ...abych Vám pomohl k získání KLÍČe