Investiční nemovitosti v Itálii
22. 10. 2023

Investiční nemovitosti v Itálii

Trh s nemovitostmi využívanými pro turistický ruch v Itálii roste.


  • Trendy v cestovním ruchu v Itálii

Podle předběžných údajů ISTAT*, týkajících se roku 2022, byl meziroční nárůst přítomnosti turistů v Itálii 39.3 % oproti roku 2021; (přítomnost zahraničních turistů se zvýšila o 84.8 % a domácích turistů o 12.9 %).

(*Italský statistický urad - https://www.istat.it/it/archivio/turismo)

Nejvyhledávanějšími destinacemi zůstávají zejména umělecká města, jako jsou Florence, Benátky a Řím, následované prestižními přímořskými a horskými letovisky.

Nejrychleji rostoucí kategorií v Itálii bylo proto luxusní ubytování, jako jsou vily, hrady a zámky, s nárůstem 12% oproti roku 2019. Luxusních turistů ze zahraničí bylo v roce 2022 dohromady přes 3 miliony s průměrnými výdaji 4 000 eur na osobu.


• Ziskovost turistických pronájmů

Jak vyplývá ze zprávy Centro Studi FIAIP nazvané „Trend trhu s nemovitostmi pro cestovní ruch v Itálii“ z června roku 2023, turistické pronájmy nabízely v Itálii v roce 2022 vynikající ziskovost.

Průměrné hrubé výnosy z tohoto typu pronájmu dosáhly v roce 2022 6 až 8%, zatímco pro letní sezónu 2023 se stejné výnosy odhadují na 6 až 9%*.

(*https://issuu.com/romafiaip/docs/fiaip_monitora_turistico_estate_2023_-_14062023)


• Trh s nemovitostmi využívanými pro turistický ruch

Vysoká ziskovost vedla k výraznému nárůstu krátkodobých turistických pronájmů (+10% oproti roku 2021) a především k 24% nárůstu (oproti roku 2021) realizovaných převodů vlastnictví nemovitostí, které nejsou využívány k trvalému obývání svými vlastníky (cca 278.000 převodů), přičemž prognózy pro rok 2023 naznačují další 10% nárůst.

A není tedy náhodou, že v roce 2022 došlo v Itálii ke skutečnému rozmachu investic do rozvoje ubytovacích kapacit.

Zatímco na celosvětové úrovni investice do ubytovacích kapacit v roce 2022 mírně poklesly (-1.5% oproti roku 2021) a na evropské úrovni zůstaly v podstatě stabilní, Itálie uzavřela rok 2022 s 40% nárůstem celkového obratu ve výši 3.5 miliardy euro, přičemž pro rok 2024 se očekává vyrovnání na úroveň zaznamenanou v roce 2019.


Toskánsko

Rok 2022 byl pro Toskánsko rokem vykoupení, neboť došlo k 36.6% nárůstu návštěvnosti oproti roku 2021 a přiblížení se předpandemické úrovni*.

(* Zpráva IRPET o cestovním ruchu v Toskánsku z 21. června 2023 - http://www.irpet.it/archives/66072)

V panoramatu investic do nemovitostí v Itálii se Toskánsko jeví jako jedna z nejvyhledávanějších destinací pro rok 2023.

Poptávka po turistických zařízeních, jako jsou agroturistická zařízení, agroresorty, vily, prestižní apartmány, historické statky vhodné k přestavbě na luxusní hotely a butikové hotely, neustále roste.

Z hlediska trhu s luxusními turistickými nemovitostmi je na prvním místě v Itálii Toskánsko, které přitahuje 14% poptávky, následuje Apulie a Lombardie, obě s 12%, dále Kampánie s 10% a Sicílie s 9%.


Zejména v sektoru luxusních hotelů, uvádí nejdůležitější italské ekonomické noviny Il Sole 24 Ore*:

 „Toskánsko se ukázalo jako prázdninová destinace schopná přilákat zahraniční kapitál a velké mezinárodní řetězce. Lví podíl na tom má Florencie, kde probíhá několik investičních projektů v luxusním sektoru, ... a kde se za poslední tři roky investovalo více než 500 milionů eur."

(*https://www.ilsole24ore.com/art/investimenti-500-milioni-hotel-lusso-firenze-AEahbNWC)

Požadované ceny těchto luxusních nemovitostí na prodej v Chianti se liší podle parametrů, jako je poloha, velikost budov a pozemků a stav údržby. Ceny nemovitostí s menšími vinicemi a pozemky začínají na přibližně 1.5 milionu eur, u strukturovanějších nemovitostí s vlastními sklepy a kvalitními vinicemi se pohybují od 20 milionů eur výše.


• Nabídky

Níže jsou uvedena nabídka nemovitostí, které již byly nebo budou zrekonstruovány a které jsou obzvláště vhodné pro využití v turistickém ruchu:

1. Agroresort v Mugello – 35 km od Florencie Agroresort 

2. Hotel u San Gimignana - Hotel San Gimignano

3. Vila na venkově vhodná pro agroturismus Vinci - Vila u Vinci 

4. Historický statek s možností přestavby na butikový hotel nedaleko Florencie - Historicka usedlost

5. Vila ke krátkodobému pronájmu poblíž Sovicille (Siena) - Vila u Sovicille (Siena)

6. Boutique hotel v centru Montalcina (město Brunello) - (inzerát se připravuje)