Sdělení o postoupení daňové pohledávky
10. 05. 2023

Sdělení o postoupení daňové pohledávky

(daňového kreditu) italskému finančnímu úřadu (Agenzia delle Entrate) a prodloužení termínu do 31. září 2023

Zveřejněno v Úředním věstníku č. 85 ze dne 11. 4. 2023. Jedná se o zákon č. 38 ze dne 11. 4. 2023, kterým se mění vyhláška č. 11 ze dne 16. 2. 2023, ukončující mechanismus diskontování faktur a postoupení pohledávky na výstavbu (daňový kredit).

Zákon č. 38 ze dne 11. 4. 2023 zavedl možnost předložit finančnímu úřadu sdělení o postoupení daňové pohledávky (kreditu) za rok 2022 i po 31. březnu. Toto je všechno s cílem vyřešit problémy s postoupením daňové pohledávky vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí nemovitostí, snížením energetické náročnosti budov a podobně.

• Kdy musí být sdělení o postoupení daňového kreditu oznámeno italskému finančnímu úřadu?

Článek 1 zákona prodlužuje lhůtu pro uplatnění 110% odpočtu na práce provedené na rodinných domech za předpokladu, že do 30. září 2022 bylo provedeno alespoň 30 % všech prací. Tuto lhůtu pro podání sdělení o postoupení daňového kreditu z roku 2022 finančnímu úřadu prodlužuje až do 30. září 2023.

• Jakým způsobem se provádí sdělení finančnímu úřadu?

Sdělení o převodu daňového kreditu lze vyplnit a odeslat pomocí webového postupu, který je k dispozici v záložce "Služby" ("Servizi") na internetových stránkách italského finančního úřadu (Agenzia delle Entrate). Poté je třeba přejít na položku "Daňové úlevy" ("Agevolazioni") a nakonec vybrat odkaz "Možnosti komunikace pro stavební zásahy a Superbonus" ("Comunicazioni opzioni per interventi edilizi e Superbonus").

• Co se stane, pokud postoupení kreditu neoznámíte?

Pokud neoznámíte postoupení kreditu ve stanovené lhůtě, nepřijdete ve skutečnosti o všechno, ale pouze o možnost postoupení anuity 2022. Alternativou je její odečtení v daňovém přiznání. Problémem takto blízkého termínu je, že kvůli zamrznutí kreditoveho trhu se pro mnohé nemovitosti obtížně hledají kupci.