Nákup nemovitosti v Itálii jako fyzická osoba nebo prostřednictvím společnosti
30. 04. 2024

Nákup nemovitosti v Itálii jako fyzická osoba nebo prostřednictvím společnosti

Výhody a nevýhody každého scénáře

Nákup nemovitosti jako fyzická osoba:

Výhody

- Daň z prodeje vypočtená z katastrální hodnoty (namísto kupní ceny, která je obvykle vyšší než katastrální hodnota);

- Zdanění nájemného paušální sazbou 21 % (26 % od druhé jednotky) (za určitých podmínek 10 %);

- Desetiletá návratnost formou daňového odpočtu 50 % veškerých nákladů na renovaci (65 % nákladů na rekvalifikaci energií);

- Osvobození od daně z jakéhokoli kapitálového zisku při dalším prodeji, pokud je nemovitost v držení alespoň 5 let;

- výhody „Prvního bydlení“ (daň z prodeje ve výši 2 % místo 9 %, osvobození od daně z nemovitosti), pokud kupující převede své bydliště v nemovitosti.

Nevýhody

- Absolutní neodečitatelnost nákladů na správu nemovitosti (náklady na kondominium, komunální služby atd.).

- Neodečitatelnost odpisů.


Nákup nemovitosti prostřednictvím společnosti:

Výhody

- Zpětné získání investice díky možnosti odečíst náklady na pořízení komerční nemovitosti* - roční odpisy

- Odčitatelnost všech nákladů spojených s nemovitostí (náklady na kondominium, běžnou a mimořádnou údržbu nemovitosti);

- Desetiletá návratnost omezená na energetické rekvalifikace provedené na nemovitosti;

Nevýhody

- Daň z prodeje vypočtená z kupní ceny uvedené v převodní listině (místo katastrální hodnoty - obvykle nižší);

- Zdanění případného kapitálového zisku při opětovném prodeji nebo v každém případě při vyřazení majetku z režimu podnikání (jako v případě převodu nemovitosti na společníky) bez ohledu na dobu, po kterou byla nemovitost držena.


NEZAPOMEŇTE na to:

- *komerční nemovitost je nemovitost používaná k podnikatelské činnosti, včetně krátkodobého pronájmu.

- Pro malou nebo středně velká společnost se náklady na účetnictví pohybují kolem 2 000,00 až 3 000,00 EUR ročně.