Státní podpora

1. Daňová úleva "Superbonus"

110% odpočtu vynaložených nákladů na realizaci stavebních zásahů zaměřených na energetickou úspornost a statickou konsolidaci nebo snížení seismického rizika budov (včetně fotovoltaických systémů a infrastruktury pro nabíjení elektromobilů).

Superbonus se týká zejména staveb:

1) do 31. prosince 2025 v následujícím rozsahu

  • 110 % na výdaje vynaložené do 31. prosince 2023 / 70 % na náklady vynaložené v roce 2024 / 65 % na náklady vynaložené v roce 2025
  • pro SVJ a fyzické osoby, mimo podnikatelské provozovny, pro zásahy na budovách sestávajících ze dvou až čtyř nemovitých jednotek v katastru, a to i ve vlastnictví jednoho vlastníka nebo ve spoluvlastnictví více fyzických osob

2) do 31. prosince 2022 (se srážkou 110 %) u stavebních zásahů fyzických osob na rodinných domech za předpokladu, že k 30. červnu 2022 byly provedeny práce alespoň ve 30 % z celkového zásahu


Je možné zvolit zálohový příspěvek ve formě:

1) slevy, uplatněné dodavateli zboží či služeb, nebo (objednatel postoupí pohledávku na odpočet)

2) připsání kreditu, odpovídajícího dlužnému odpočtu (zhotovitel postoupí pohledávku na zaplacení)

Pohledávka se dá postoupit bankám.

2. Daňová úleva “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” – rekonstrukce

Daňová úleva na stavební úpravy se skládá ze srážky z daně z příjmu ve výši 36 % nákladů vynaložených do 31. prosince 2024, až do výše 48 000 EUR

Odpočet musí být rozdělen do 10 stejných ročních splátek

Možnost postoupení pohledávky / připsání kreditu.

Individuální podnikatelé, pouze u nemovitostí, které nejsou součástí podnikatelské činnosti.