Môj príbeh

Matteo Scardicci

Narodil som sa a vyrástol vo Florencii. Počas štvrtého ročníka na Liceo Scientifico G. Castelnuovo som mal vďaka iniciatíve svojho učiteľa filozofie, ktorý zorganizoval kultúrnu výmenu študentov s Gymnáziom Na Pražačke v Prahe, možnosť nielen spoznať Prahu v roku 1989, ale aj navštíviť krajinu vtedajšieho socialistického bloku, čo v tej dobe nebolo pre talianskych študentov vôbec bežné.


Po ukončení štúdia práv na univerzite vo Florencii som sa v roku 1996 presťahoval s rodinou do Prahy. Svoju kariéru v oblasti práva som zahájil v pridruženej firme Rödl & Partner, kde som viedol taliansku sekciu starajúcu sa o investorov v oblasti nehnuteľností.


Tým som mal možnosť naučiť sa po česky, spoznať českú kultúru a tým sa viac priblížiť ako ľuďom v bežnom živote, tak svojim klientom.


Cesta k snom

V roku 2002 som sa stal autorom komentovaného prekladu úpravy obchodných spoločností podľa českého práva do taliančiny.

V rokoch 2003-2005 som pôsobil ako člen predstavenstva Taliansko-českej obchodnej komory (Camera di Commercio Italo Ceca - CAMIC).


Od roku 2007 som približne 10 rokov pôsobil ako podnikový právnik v nadnárodných spoločnostiach v oblasti IT a finančných služieb. Takisto som spolupracoval s významnými developermi v Prahe a poskytoval právne služby.


Nezanedbával som ani odborné vzdelanie. V roku 2018 som získal magisterský titul v odbore IT a práva duševného vlastníctva na Georg-August University v dolnosaskom Göttingene a diplom TOLES v právnickej angličtine.Po mojom návrate do Florencie v roku 2019 som začal spolupracovať so zavedenou advokátskou kanceláriou Caretti Tagliaferri Studio Legale, zaoberajúcou sa správnym a stavebným právom a poskytujúcou poradenstvo investorom a klientom podnikajúcim v oblasti cestovného ruchu.


Ako rodený Toskánec považujem mestá, vidiek a prírodné krásy stredného Talianska za miesta stvorené na skvelú rekreáciu a súčasne aj výbornú investíciu. Z tohto dôvodu by som rád poskytol svoju znalosť regiónov a skúsenosti v oblasti nehnuteľností.


Hovorím plynule anglicky, česky a pasívne rozumiem po francúzsky.

Bývam vo Florencii, ale mám druhú kanceláriu v Prahe, kde často pomáham klientom.
Dokážem dotlačiť aj váš projekt k cieľu.

... aby som Vám pomohol k získaniu KLÍČa