Podpora pri bežnej správe objektu.

Vidiecky majetok si vyžaduje nepretržitú správu vo všetkých ročných obdobiach

Ak plánujete aj poskytovať turistickú činnosť (agroturistika, penzión, súkromné nájmy), budete navyše potrebovať podporu na mieste.

Aj tu Vám môžeme pomôcť pri hľadaní:

  • Agentúry pre správu turistických zariadení
  • Zamestnancov so skúsenosťami v oblasti cestovného ruchu
  • Upratovacích služieb
  • Záhradníckych služieb
  • Odborných pracovníkov a robotníkov na údržbu a obrábanie ornej pôdy alebo lesov
  • Dodávateľov surovín, strojov, poľnohospodárskych služieb atď.


Späť na prehľad kľúčových služieb