“Cedolare Secca” (paušálna daň)
06. 07. 2023

“Cedolare Secca” (paušálna daň)

Čo je „Cedolare Secca“ (preklad doslova „Suchý nájom“) a ako bude fungovať v roku 2024


Pri uzatváraní nájomných zmlúv je možné namiesto bežného zdanenia príjmu fyzických osôb (Irpef) platiť paušálnu daň. Legislatívne nariadenie č. 23 zo 14. marca 2011 zaviedlo osobitný režim zdaňovania príjmov vyplývajúcich z prenájmu nehnuteľností.

Správne napísaná veta by mohla znieť: Ak sa daňoví poplatníci rozhodnú pre tento osobitný systém nahrádzajúci Irpef, môžu získať určité výhody, ako je oslobodenie od platenia registračných poplatkov, regionálnych a obecných dodatočných daní.

Cedolare secca umožňuje uplatniť tieto sadzby:

 • 21 % pre zmluvy o prenájme nehnuteľností pre prvú stavebnú jednotku (podľa výberu majiteľa);
 • 26 % pre zmluvy o prenájme nehnuteľností od druhej jednotky
 • 10 % pre zmluvy o prenájme s vyšším dohodnutým nájomným (medzi združeniami zastupujúcimi prenajímateľa a nájomcu)

Podmienky povolenia systému paušálnej dane (sadzba 21%-26%) sú:

 1. majiteľ je fyzická osoba mimo výkonu podnikateľskej, umeleckej alebo profesionálnej činnosti
 2. nehnuteľnosť musí patriť do katastrálnych kategórií A1 a A11
 3. musia byť určené na bývanie

Podmienky povolenia systému paušálnej dane (sazba 10 %) sú:

 1. zmluvy s dohodnutým nájomným (medzi združeniami zastupujúcimi prenajímateľa a nájomcu)
 2. pri ktorých musí byť splnená jedna z nasledujúcich podmienok
  a. nehnuteľnosti sa musia nachádzať v obciach s nedostatkom bytov, alebo v husto osídlených obciach;
  b. nájomné zmluvy sa musia týkať vysokoškolských študentov
  c. týkajú sa priamo obcí, kde došlo k prírodným katastrofám
  d. přeprechodné nájomné, ktoré sa riadi zákonom č. 431/1998

Medzi obce, ktoré spadajú pod prvý bod, patria napr: Bari, Boloňa, Catania, Florencia, Janov, Miláno, Neapol, Palermo, Rím, Turín, Benátky, obce susediace s práve uvedenými obcami a ďalšie provinčné hlavné mestá.

Krátkodobé prenájmy: kedy platí cedolare secca

Cedolare secca sa môže vzťahovať aj na krátkodobé turistické prenájmy, s podmienkou stanovenou článkom 1, par. 595 zákona 178/2020, (tj zákona o rozpočte na rok 2021), ktorý stanovuje maximálny limit štyroch bytov za zdaňovacie obdobie. Pri prekročení tohto limitu sa uplatní bežné zdanenie IRPEF. Okrem toho je táto činnosť považovaná za podnikateľskú: je teda nutné ju vykonávať s IČ DPH.

Kedy sa musia platiť dane

Pri paušálnej dani sú daňovníci povinní každý rok zaplatiť zálohu a doplatok.

Záloha musí byť uhradená podľa nasledujúceho harmonogramu:

 • v jednej splátke do 30. novembra, ak je suma nižšia ako 257,52 EUR;
 • v dvoch splátkach, ak je dlžná čiastka vyššia ako 257,52 EUR. 

Prvá, vo výške 40 %, musí byť uhradená do 30. júna. Druhá splátka vo výške zostávajúcich 60 % musí byť uhradená do 30. novembra.

Zvyšok musí byť uhradený do 30. júna roku nasledujúceho po referenčnom roku.