Oznámenie o postúpení daňovej pohľadávky
02. 07. 2023

Oznámenie o postúpení daňovej pohľadávky

(daňový kredit) talianskemu daňovému úradu (Agenzia delle Entrate) a predĺženie lehoty do 31. septembra 2023

Uverejnené v Úradnom vestníku č. 85 z 11. 4. 2023. Jedná sa o zákon č. 38 z 11. 4. 2023, ktorým sa mení vyhláška č. 11 zo 16. 2. 2023, ukončujúca mechanizmus diskontovania faktúr a postúpenie pohľadávky na výstavbu (daňový kredit).

Zákon č. 38 z 11. 4. 2023 zaviedol možnosť predložiť finančnému úradu oznámenie o postúpení daňovej pohľadávky (spotrebnej dane) za rok 2022 aj po 31. marci. Toto všetko s cieľom vyriešiť problémy s postúpením daňovej pohľadávky vzniknutej v súvislosti s rekonštrukciou nehnuteľností, znížením energetickej náročnosti budov a podobne.

• Kedy musí byť oznámenie o vrátení spotrebnej dane oznámené talianskemu finančnému úradu?

Článok 1 zákona predlžuje lehotu na uplatnenie 110 % odpočtu na práce vykonané na rodinných domoch za predpokladu, že do 30. septembra 2022 bolo vykonaných aspoň 30 % všetkých prác. Túto lehotu na podanie oznámenia o postúpení spotrebnej dane z roku 2022 finančnému úradu predlžuje až do 30. septembra 2023.

• Akým spôsobom sa vykonáva oznámenie finančnému úradu?

Oznámenie o prevode spotrebnej dane je možné vyplniť a odoslať pomocou postupu na webe, ktorý je k dispozícii v záložke "Služby" ("Servizi") na internetových stránkach talianskeho finančného úradu (Agenzia delle Entrate). Potom je potrebné prejsť na položku "Daňové úľavy" ("Agevolazioni") a nakoniec vybrať odkaz "Možnosti komunikácie pre stavebné zásahy a Superbonus" ("Comunicazioni opzioni per interventi edilizi e Superbonus").

• Čo sa stane, ak postúpenie spotrebnej dane neoznámite?

Ak neoznámite postúpenie spotrebnej dane v stanovenej lehote, neprídete v skutočnosti o všetko, ale iba o možnosť postúpenia anuity za rok 2022. Alternatívou je jej odpočítanie v daňovom priznaní. Problémom takto blízkeho termínu je, že kvôli zamrznutiu úverového trhu sa pre mnohých ťažko hľadajú kupci.