Projekt "Case a 1 Euro" (Domy za 1 euro)
04. 07. 2023

Projekt "Case a 1 Euro" (Domy za 1 euro)

Projekt, ktorý umožňuje oživiť ekonomiku malých talianskych dedín

Čo je to?

Projekt „Case a 1 euro“ (Dom za 1 euro) sa zrodil v malom sicílskom mestečku s cieľom znovu osídliť stále opustenejšie oblasti Talianska: opustené nehnuteľnosti by mali byť považované za zdroj kultúrneho rozvoja.


Ide o projekt, ktorý umožnil oživiť ekonomiku malých dedín s ohľadom na povinnú renováciu po kúpe v rámci podmienok stanovených jednotlivými obcami. Toto rozhodnutie umožnilo oživenie stavebníctva, služieb a obchodu a prospelo cestovnému ruchu a ubytovaciemu sektoru.


Iniciatíva "Domy za 1 euro" má veľký úspech a prispieva k oživeniu talianskych dedín, najmä tých južných. Záujemcov o investíciu do nehnuteľností, ktoré sa môžu pochváliť vynikajúcou zemepisnou polohou, je mnoho a osobitná pozornosť je venovaná cudzincom, pričom približne 80 % kupujúcich pochádza zo Spojených štátov.


Verejné výberové konania sú obvykle vypisované tak, aby sa obmedzili špekulácie a aby sa zabránilo tomu, že jedna osoba kúpi niekoľko nehnuteľností na ďalší predaj.


V iných obciach, kde opustenosť nie je hlavným problémom, sú dražby otvorené aj tým, ktorí chcú investovať. Či už sa jedná o rekreačné domy, malý hotel alebo obchod, tieto obce nechávajú priestor tým, ktorí by chceli do dediny investovať bez toho, aby v nej nutne museli bývať.

Ako to funguje?

„Case a 1 euro“ je projekt, v ktorom obec predáva nehnuteľnosť za symbolickú cenu 1 euro. Kupujúci však musí počítať s tým, že musí znášať ďalšie náklady, pretože je povinný::

  • nehnuteľnosť zrekonštruovať (obvykle do 1 roka od kúpy)
  • uhradiť poplatky za notára a prevod pozemku
  • začať práce v určitom časovom rámci (obvykle do dvoch mesiacov od získania povolenia)
  • poskytovať ručenie vo výške 1 000 až 5 000 EUR

Majitelia však majú možnosť využiť štátne dotácie za rekonštrukciu, ako je superbonus alebo bonus na renováciu, ktorý umožňuje odpočítať si z daní 50 % vynaložených nákladov, a to až do maximálnej výšky 96 000 eur.

Dom, ktorý ste práve kúpili, nemožno vždy znova predať.

Projekt Domy za 1 euro je zameraný predovšetkým na tých, ktorí sa plánujú nasťahovať, pretože cieľom tejto iniciatívy je znovu zaľudniť obce, ktoré zažívajú trvalý úbytok obyvateľov.

Pohostinská činnosť 

Projekt „Case a 1 euro“ je výhodný nielen pre záujemcov o kúpu nehnuteľnosti na bývanie, ale aj pre vznik nových turistických aktivít, pretože s opätovným osídlením dedín sa oživuje aj ekonomika.


Kúpa nehnuteľnosti za symbolickú cenu a jej následná renovácia na hotel, alebo malý penzión môže byť vynikajúcou investíciou pre zahraničných turistov, ktorých zaujíma kultúra a umenie a najmä túži prežiť stopercentný taliansky zážitok. V posledných rokoch sa vďaka skrytým pokladom poloostrova rýchlo rozvíja cestovný ruch v menej známych obciach.

Kde hľadať

Záujemcovia o účasť v projekte "Case a 1 euro" sa musia obrátiť priamo na obec. Každá obec môže mať iné postupy. Ak obec schválila určitý projekt, uverejňuje oznámenie o možnosti zúčastnenia sa na tomto projekte a ich podmienky. Všeobecne platí, že kupujúci je požiadaný o vyplnenie formulárov, prostredníctvom ktorých vyjadrí svoje preferencie, záujem o konkrétny dom a zaviaže sa ku kúpe a rekonštrukcii domu.

Tu nájdete zoznam obcí, ktoré zaviedli projekt "Case a 1 Euro" pre rok 2023

Pre cudzincov

Cudzinci, ktorí nemajú v Taliansku trvalý pobyt, a občania krajín mimo EÚ majú právo a možnosť využívať projekt „Case a 1 euro“. Predpokladom je však existencia dohody medzi talianskou vládou a vládou krajiny pôvodu. Kľúčovým prvkom je mať talianske daňové identifikačné číslo, ktoré umožňuje platenie daní a identifikáciu občana voči verejným orgánom a správe.