Panské sídlo a prístavby pri San Casciano

Panské sídlo a prístavby pri San Casciano

  • Dom má 4 poschodia na zhruba 1000 m²
  • 2 senníky (celkom zhruba 240 m²)
  • Garáže/sklad (približne 70 m²)
  • 6 hektárov olivovníka (800 stromov) + 4 hektáre vinice Chianti
  • 1,5 hektára lesa